dodawanie i odejmowanie pamięciowe

PROSTE DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu dodawania i odejmowania pamięciowego znajduje się poniżej.   Treści nauczania – wymagania szczegółowe Działania na liczbach naturalnych.  Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w wypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i […]

liczby a cyfry

LICZBY A CYFRY

Po pierwszej lekcji w klasie IV uczeń powinien swobodnie odczytywać i zapisywać liczby oraz „czuć” różnicę pomiędzy liczbą a cyfrą. Drobny sprawdzianik/kartkówka a może tylko podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy znajduje się poniżej. Treści nauczania – wymagania szczegółowe: Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe. Przewidywane osiągnięcia: Uczeń odróżnia […]

funkcje trygonometryczne, nauczyciel matematyki.pl

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. Wprowadzenie delikatniutkie.

Usłyszawszy, że trygonometria bez wątpienia jest jakowymś wymysłem sił nieczystych wychodzę na przeciw szanownej młodzieży. Jako, że moja osobista medialność, jest raczej wątpliwa, zamieszczę linki do materiałów znalezionych w sieci (oczywiście przeszły selekcję). Otóż linki, które Wam wstawiam możecie potraktować jako delikatniunie wprowadzenie do zagadnienia. Nadmienię, że były takie czasy gdzie uczono tej wiedzy tajemnej uczniów szkół podstawowych. […]

fibbonaci, nauczycielmatematyki.pl, nauczyciel matematyki

Ciąg Fibonacciego – początek przygody.

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich. Formalnie: {\displaystyle F_{n}:={\begin{cases}0&{\mbox{dla }}n=0;\\1&{\mbox{dla }}n=1;\\F_{n-1}+F_{n-2}&{\mbox{dla }}n>1.\\\end{cases}}} Kolejne wyrazy tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego. Zaliczanie zera do elementów ciągu Fibonacciego zależy od umowy – część autorów definiuje ciąg od […]