dodawanie i odejmowanie pamięciowe

PROSTE DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu dodawania i odejmowania pamięciowego znajduje się poniżej.   Treści nauczania – wymagania szczegółowe Działania na liczbach naturalnych.  Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w wypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i […]

liczby a cyfry

LICZBY A CYFRY

Po pierwszej lekcji w klasie IV uczeń powinien swobodnie odczytywać i zapisywać liczby oraz „czuć” różnicę pomiędzy liczbą a cyfrą. Drobny sprawdzianik/kartkówka a może tylko podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy znajduje się poniżej. Treści nauczania – wymagania szczegółowe: Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe. Przewidywane osiągnięcia: Uczeń odróżnia […]