liczby a cyfry

LICZBY A CYFRY

Po pierwszej lekcji w klasie IV uczeń powinien swobodnie odczytywać i zapisywać liczby oraz „czuć” różnicę pomiędzy liczbą a cyfrą. Drobny sprawdzianik/kartkówka a może tylko podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy znajduje się poniżej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

  1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym.
  • Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe.

Przewidywane osiągnięcia:

  • Uczeń odróżnia pojęcie cyfry od liczby,
  • Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

  1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym.
  • Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe.

 

Przewidywane osiągnięcia:

  • Uczeń odróżnia pojęcie cyfry od liczby,
  • Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe.

Dodaj komentarz