Projekt podstawy programowej. nauczyciel matematyki

Projekt podstawy programowej z matematyki – założenia wstępne cz.3

Czas wrócić do projektu  podstawy programowej wszak chodzi o przygotowanie warsztatu pracy. Tak czy owak czekają nas zmiany i bez założenia, że na lepsze nie da się pracować.

Przy realizacji podstawy programowej należy zwrócić uwagę na prymat jakości nauczania nad ilością, a więc należy raczej rozwiązywać trudniejsze zadania, wymagające wnioskowania niż wyprzedzać program.

Podpisuję się pod tym postulatem jak i czym tylko mogę. Same korzyści.

Ten nacisk na kształtowanie myślenia matematycznego był położony już w poprzednich podstawach programowych z matematyki i jest uważany przez część ekspertów za jedną z przyczyn poprawienia wyników polskich uczniów w testach PISA. Ponadto głębokie zrozumienie stosunkowo prostych treści rozwija dojrzałość matematyczną lepiej niż pobieżne wytłumaczenie dużej partii materiału.

Dojrzałość matematyczna, z kolei, ułatwia wprowadzenie trudniejszych treści takich jak funkcje czy zaawansowana geometria w szkole ponadpodstawowej. W etapie konkretnym, jak uzasadniono powyżej, pozostawiono podstawę programową bez większych zmian. W klasie VI, w przypadku zrealizowania programu kształcenia w krótszym czasie, można sięgnąć po zadania trudniejsze, wymagające bardziej złożonego rozumowania, unikając przedwczesnego wprowadzania treści, które są niedostosowane do etapu rozwoju intelektualnego uczniów. Poza zadaniami dostępnymi w dopuszczonych do użytku podręcznikach można sięgać, w razie potrzeby, po zadania ogólnie dostępne na stronach internetowych, na przykład po zadania z konkursów matematycznych szkół podstawowych.

(Żart ?)

Elementy rozumowania abstrakcyjnego powinny być przedstawiane na przykładach zadań arytmetycznych i geometrycznych. Nauka dowodzenia to jeden z najistotniejszych elementów nauczania matematyki. Koniecznie należy rozpoczynać ją już w szkole podstawowej (w wieku 14–15 lat),
by w dalszych etapach kształcenia móc przejść do bardziej złożonych rozumowań.

W następnej części zmiany.

Dodaj komentarz