dodawanie i odejmowanie pamięciowe

PROSTE DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu dodawania i odejmowania pamięciowego znajduje się poniżej.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Działania na liczbach naturalnych. 
  • Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w wypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej.

 

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń:

  • wskazuje składniki, sumę, odjemną, odjemnik, różnicę,
  • dodaje liczbę jednocyfrową do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej,
  • dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe,

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Działania na liczbach naturalnych. 
  • Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w wypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej.

 

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń:

  • wskazuje składniki, sumę, odjemną, odjemnik, różnicę,
  • dodaje liczbę jednocyfrową do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej,
  • dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe,

Dodaj komentarz