liczby a cyfry

LICZBY A CYFRY

Po pierwszej lekcji w klasie IV uczeń powinien swobodnie odczytywać i zapisywać liczby oraz „czuć” różnicę pomiędzy liczbą a cyfrą. Drobny sprawdzianik/kartkówka a może tylko podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy znajduje się poniżej. Treści nauczania – wymagania szczegółowe: Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe. Przewidywane osiągnięcia: Uczeń odróżnia […]