dodawanie i odejmowanie pamięciowe

PROSTE DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu dodawania i odejmowania pamięciowego znajduje się poniżej.   Treści nauczania – wymagania szczegółowe Działania na liczbach naturalnych.  Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w wypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i […]