Podstawa programowa przedmiotu matematyka – szkoła podstawowa – cz. 1.

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie. 2. Interpretowanie […]

liczby a cyfry

LICZBY A CYFRY

Po pierwszej lekcji w klasie IV uczeń powinien swobodnie odczytywać i zapisywać liczby oraz „czuć” różnicę pomiędzy liczbą a cyfrą. Drobny sprawdzianik/kartkówka a może tylko podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy znajduje się poniżej. Treści nauczania – wymagania szczegółowe: Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe. Przewidywane osiągnięcia: Uczeń odróżnia […]

funkcje trygonometryczne, nauczyciel matematyki.pl

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. Wprowadzenie delikatniutkie.

Usłyszawszy, że trygonometria bez wątpienia jest jakowymś wymysłem sił nieczystych wychodzę na przeciw szanownej młodzieży. Jako, że moja osobista medialność, jest raczej wątpliwa, zamieszczę linki do materiałów znalezionych w sieci (oczywiście przeszły selekcję). Otóż linki, które Wam wstawiam możecie potraktować jako delikatniunie wprowadzenie do zagadnienia. Nadmienię, że były takie czasy gdzie uczono tej wiedzy tajemnej uczniów szkół podstawowych. […]

fibbonaci, nauczycielmatematyki.pl, nauczyciel matematyki

Ciąg Fibonacciego – początek przygody.

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich. Formalnie: {\displaystyle F_{n}:={\begin{cases}0&{\mbox{dla }}n=0;\\1&{\mbox{dla }}n=1;\\F_{n-1}+F_{n-2}&{\mbox{dla }}n>1.\\\end{cases}}} Kolejne wyrazy tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego. Zaliczanie zera do elementów ciągu Fibonacciego zależy od umowy – część autorów definiuje ciąg od […]

Matematyka w kinie, nauczycielmatematyki.pl, nauczyciel matematyki

Matematyka na ekranie filmowym.

Mistrz. Nic dodać. Dziesięć największych wpadek matematycznych. Matematyczne „perełki” w produkcjach kinowych i serialach telewizyjnych. Zdecydowanie warto poświęcić chwilkę na prześledzenie wpadek. Zresztą obejrzyjcie i bawcie się dobrze. Dla tych, którzy chcieliby więcej autorzy książki udostępnili rozdział trzeci. https://www.qedcat.com/moviemath/stand_and_deliver.pdf Wpisałem na listę do kupienia.