Świat w matematyce, matematyka w świecie … nauczycielmatematyki.pl

Świat w matematyce, matematyka w świecie …

  Jeżeli potraktować matematykę jako język służący do opisu otaczającego nas świata, to można by się zacząć zastanawiać czy istnieją jakieś części świata rzeczywistego, które nie dają się przenieść do świata matematycznego. Bez wątpienia nauka posługuje się językiem matematyki. Korzysta z niego na tyle często  (w zasadzie zawsze), że nie udało się odnaleźć sytuacji/zjawiska/prawa, którego […]