Zadanie 1 / A.3 / NE2016

Ile niewłaściwych ułamków można utworzyć, jeśli ich liczniki i mianowniki wybieramy spośród liczb: 5,7,11,19,23?

Teraz matura 2016, Nowa Era, Arkusze maturalne

Zadanie maturalne, Zadanie 1 A 3, nauczycielmatematyki.pl

Dodaj komentarz